FL-24 เครื่องบริหารหัวไหล่หน้าอกคู่แบบดึง

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  90cm.  ยาวไม่น้อยกว่า  240cm.  สูงไม่น้อยกว่า  200  cm.

ลำดับ รายการ วัสดุ ขนาด
1. เบาะพิง พลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า  40 x 45  x 2  cm.
2. เบาะนั่ง พลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า  35x 35x 5  cm.
3. เสา เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  100 mm.หนา 2.3  mm
4. ด้ามจับ เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  40 mm.หนา 2.3  mm

คุณสมบัติ

–              พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE)  ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่  100%  ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.816-2556

–              คุณสมบัติสี  Powder  Coating  (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ  200  องศา